ĐT 6626249555
vị trí 65th Floor, State Tower Bangkok 1055 Si Lom, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand, Si Lom, Bangkok
Giờ mở cửa Thứ hai: 17:00 - 23:00
Thứ ba: 17:00 - 23:00
Thứ tư: 17:00 - 23:00
Thứ năm: 17:00 - 23:00
Thứ sáu: 17:00 - 23:00
ngày thứ bảy: 17:00 - 23:00
Thanh toán Ask
Thể loại Đồ ăn ở Bangkok , mỳ ống , pizza , rượu , Ryokan
Mục đích Bữa tối , Với các bạn , Điều lệ OK , Cảnh đêm thật đẹp

65th Floor, State Tower Bangkok 1055 Si Lom, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand, Si Lom, Bangkok

Reviews
Phooe | yathar
Phooe
258 Reviews, 0 Followers
2021.04.07 Dinner 3
[]
Read more
test title | yathar