Cafe' Kabaraye | yathar
Cafe' Kabaraye

3 1 Mayangone, Yangon
Budget - 2,500-5,000 kyat -

전화 번호 09777758914
주소 No 46 Kabaraye Pagoda Road (7.14 km) 11062 Yangon, Myanmar, Mayangone, Yangon
영업 시간 일요일: 07:00 - 22:00
월요일: 07:00 - 22:00
화요일: 07:00 - 22:00
수요일: 07:00 - 22:00
목요일: 07:00 - 22:00
금요일: 07:00 - 22:00
토요일: 07:00 - 22:00
지불 Ask
장르 햄버거 체인점 , 도시락 , 퓨전 요리
테마 아침 식사 , 점심 , 저녁 식사 , 친구끼리 , 데이트 , 혼밥 , 아이 동반 , 멋진 야경

No 46 Kabaraye Pagoda Road (7.14 km) 11062 Yangon, Myanmar, Mayangone, Yangon

Reviews
Da Vid | yathar
Da Vid
906 Reviews, 2 Followers
2020.09.25 Lunch 2,500-5,000 3
good taste
[]
Read more
test title | yathar