Me Too milk tea | yathar
Booking Smart Order
Me Too milk tea

- - Chanayethazan, Mandalay
Budget - - -

ĐT 09891801199
vị trí 30th Street, Bet 66th and 67th, Chanayethazan, Mandalay
Giờ mở cửa chủ nhật: 10:00 - 20:00
Thứ hai: 10:00 - 20:00
Thứ ba: 10:00 - 20:00
Thứ tư: 10:00 - 20:00
Thứ năm: 10:00 - 20:00
Thứ sáu: 10:00 - 20:00
ngày thứ bảy: 10:00 - 20:00
Thanh toán Ask
Thể loại Cửa hàng đặc sản trà , Quán cà phê , Cửa hàng đặc sản cà phê , Cửa hàng đặc sản trà Trung Quốc , sô cô la
Mục đích Có đồ ăn mang đi , Với các bạn , Ngày , Ngay cả một người cũng không sao , Cảnh đêm thật đẹp

30th Street, Bet 66th and 67th, Chanayethazan, Mandalay

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

Đặt trước

Vui lòng đăng nhập để đặt chỗ

test title | yathar