SUSHI MARU | yathar
SUSHI MARU

3 1 Kyauktada, Yangon
Budget - - 20,000-30,000 kyat

地址 Tokyo Dining City the Premium food hall at Sule Square, Kyauktada, Yangon
付款 Ask
种类 寿司 , 寿司、鱼类
使用目的

Tokyo Dining City the Premium food hall at Sule Square, Kyauktada, Yangon

Reviews
市川 俊介 | yathar
市川 俊介
340 Reviews, 48 Followers
2018.03.26 Dinner 20,000-30,000 3
[]
Read more
yathar | foodpanda