vị trí Samran Rat, Bangkok
Giờ mở cửa chủ nhật: 00:00 - 00:00
Thứ hai: 00:00 - 00:00
Thứ ba: 00:00 - 00:00
Thứ tư: 00:00 - 00:00
Thứ năm: 00:00 - 00:00
Thứ sáu: 00:00 - 00:00
ngày thứ bảy: 00:00 - 00:00
Thanh toán Ask
Thể loại sushi , sushi
Mục đích

Samran Rat, Bangkok

Reviews

Chưa có bài viết nào. Hãy xem lại!

test title | yathar