အျဖဴေရာင္ ေလး | yathar
545 Reviews, 21 Followers
2018.11.05 Morning within 2,500 3
Food are delicious

#Koekantkoufu
Mingalar taung nyunt, Yangon
[]
Mi Khine | yathar
Mi Khine
85 Reviews, 27 Followers
2018.11.02 Dinner 10,000-20,000 5
သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ၿပီး အရမ္းအရသာရွိပါတယ္။
#KoeKantKouFu
Mingalar taung nyunt, Yangon
[]
Hsu Labb Wai | yathar
Hsu Labb Wai
79 Reviews, 44 Followers
2018.11.02 Lunch 2,500-5,000 5
အရမ္းႀကိဳက္
#KoekantKouFu
#Yummy
Mingalar taung nyunt, Yangon
[]