แจ้งให้ทราบ

2019.12.02 09:27 (UTC+0) solved yathar [yathar Smart Order] ระบบ self-order system ที่รองรับทั้งการสั่งอาหารและจองโต๊ะอาหาร ที่กำลังจะขยายตัวไปในหลายประเทศ เปิดตัวใน ไทย อินโดนีเซีย 2019.10.14 09:29 (UTC+0) When updating to iOS13, there was a problem that Facebook login could not be used. Currently recovering.