သတင်းအချက်အလက်

2019.12.02 09:27 (UTC+0) solved yathar Appကို Huawei App Gallery တွင် ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။ 2019.10.14 09:29 (UTC+0) When updating to iOS13, there was a problem that Facebook login could not be used. Currently recovering.