သတင်းအချက်အလက်

2019.12.02 09:27 (UTC+0) solved yathar, အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့တွင် ကိုယ်တိုင်မှာယူတဲ့စနစ်ဖြစ်‌တဲ့ "ဆိုင်တွင်းသုံးဆောင်မှုနှင့်ပါဆယ်ဝယ်ယူမှု yathar smart order အားစတင်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း"။ 2019.10.14 09:29 (UTC+0) When updating to iOS13, there was a problem that Facebook login could not be used. Currently recovering.