แจ้งให้ทราบ

2019.12.02 09:27 (UTC+0) solved สามารถโหลดใช้งานได้บน Huawei App Gallery 2019.10.14 09:29 (UTC+0) When updating to iOS13, there was a problem that Facebook login could not be used. Currently recovering.