Function 02 Oct 2022

[yathar Smart Order] บริการทางเลือกสำหรับการซิงค์เมนูกับ yathar POS พร้อมใช้งาน

 | yathar

ปัจจุบันการเพิ่ม "option" เข้าไปที่เมนูจากแผงควบคุมร้านจะถูกแสดงผลบน yathar POS หากคุณเพิ่ม options menu สินค้าที่ต้องการขายจะดูแสดงเมื่อทำการเลือกเมนู

ตัวอย่าง) ตัวเลือกสำหรับเซ็ตเบอร์เกอร์:
-ขนาดของเครื่องดื่ม
-ชนิดของซอส

ฟังก์ชั่นใหม่นี้จะช่วยให้ร้านค้าที่ใช้ yathar POS ในขณะเดียวจะตอบสนองกับการสั่งผ่าน yathar Smart Order โดยอัตโนมัต
ใช้ฟังก์ชั่นทางเลือกใหม่นี้ในการโปรโมทร้านเพื่อเพิ่ม มูลค่าต่อหัวของลูกค้า