Nguyên tắc

Hướng dẫn sử dụng biểu trưng
Hướng dẫn này có thể được sửa đổi hoặc thay đổi mà không cần thông báo trước.
Ngoài ra, các quy tắc hoạt động chi tiết có thể được xác định riêng, vì vậy hãy nhớ kiểm tra trước khi sử dụng.

Quy tắc màu sắc
Không thể thay đổi màu sắc được sử dụng cho biểu trưng này. Vui lòng bảo quản trung thực màu sắc của từng phương tiện web và phương tiện in ấn.

Khái niệm về màu nền
Khi thiết kế logo này, nền của logo về cơ bản là nền trắng.
Ngay cả khi bạn đặt logo trên màu nền, hãy thực hiện các biện pháp như loại bỏ nền trắng hoặc sử dụng hộp nền trắng.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu khó loại bỏ vết trắng do các hạn chế về thiết kế của điểm đến ứng dụng.

yathar | foodpanda