ภารกิจ
make it borderless.
ภารกิจของเรานั้นเรียบง่าย นั่นคือการทำให้โลกไร้ซึ่งพรมแดน

ด้วยการพัฒนาและค้นพบของเทคโนโลยีทำให้โลกเล็กลง เราสามารถไปยังอีกฟากของโลกภายใน 24 ชั่วโมง เราสามารถพูดคุยกับเพื่อนและครอบครัวแบบเรียลไทม์ เราสามารถส่งออกข้อมูลไปสู่โลกได้เพียงคลิกหนึ่งครั้ง เราสามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงเวลาและสถานที่ได้

แต่เรายังคงอาศัยอยู่ในโลกที่มีพรมแดนของประเทศ, ศาสนา, วัฒนธรรมและอุดมการณ์

เพื่อที่เราจะทำให้โลกไร้พรมแดน พวกเราจะเปิดตัวบริการใหม่พร้อมคุณค่าแบบใหม่
วิสัยทัศน์
สามารถให้การบริการที่ทำให้คนทั้งโลกได้รับความสุขจากที่ไหนก็ได้
คุณค่า
ออกจากกรอบเดิม
ออกจากกรอบเดิม
เราตั้งคำถามกับ common sense
common sense คือการรวมกันของ “อคติ” ที่สั่งสม หากเราออกจากกรกอบความคิดเดิม ๆ ได้ เราจะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ไม่มีใครทำมาก่อนได้ “สิ่งที่เรียกว่า common sense คือผลการรวมกันของ “อคติ” ที่สั่งสมมาเรื่อย ๆ จนถึงอายุ18ปี...”
(อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์)
เป็นผู้เสียสละ
เราจะเป็นผู้ที่คิดและเป็นผู้เสียสละไปพร้อม ๆ กันโดยที่จะถือว่าทุกคนเป็นหัวหน้าของตัวเอง เราจะไม่ยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่ เราจะตระหนักและรับรู้ถึงสิ่งที่จำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย และแสดงศักยภาพสูงสุดของตัวเรา
ก้าวไปด้วยกัน
เราจะทำงานไปด้วยกันกับเพื่อนร่วมงานของเรา เพื่อให้บรรลุถึงฝันของพวกเรา ไม่เพียงแค่ช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวกันแต่ยังรวบไปถึงการแบ่งปันความรู้ และทักษะต่าง ๆ ให้กับเพื่อนๆ และพยามที่จะพัฒนาคุณภาพของงาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและสังคม
ก้าวข้ามเส้นแบ่ง
เราก้าวข้ามเหนือกำแพงของ ชนชาติ ชาติพันธ์ ศาสนา วัฒนธรรม กรอบความคิด เพศ อายุ และการแบ่งแยกอื่นๆ เข้าใจ รับรู้ถึงความแตกต่าง และส่งมอบความสุขใหแก่ผู้คนทั่วโลก
ข้อมูล บริษัท
Company Name yathar Pte. Ltd.
Establishment date April 2018
number of employees 38 (Jan, 2022)
Address [yathar Pte. Ltd.]
Singapore Head Office
8 Wilkie Road #03-01, Wilkie Edge Singapore 228095

Bangkok Office
Room No.201, Loco Building, 39 Sukhumvit Rd, Phra Khanong Nuea, Watthana, Bangkok 10110

[yathar Myanmar Co.,Ltd.]
Yangon Office
No.8, U Weikzar Street, Ward 7, Pazundaung Township, Yangon
ประวัติ
2018.4
Born
2019.3
Pre series A investment.
Owned media "yathar Magazine" Release.
2019.4
Opened Mandalay Branch.
2019.9
Advertising and SNS consulting service "yathar Media" Release.
2019.10
Received the "Top 50 Tech Companies Award" Selected by InterCon2019.
2020.5
Series A investment.
2020.7
Beauty Platform "yathar Beauty" Release.
2020.8
Business alliance with Myanmar food delivery service "Hi-So".
2020.9
System, Web development, Cloud infrastructure construction "yathar Tech" Release.
2020.12
Myanmar market research service "yathar Research",
Myanmar market entry support service "yathar Consulting" Release.
2021.1
Medical platform "yathar Medical" release.
Open data "yathar OpenDataPlatform" release.
Community space "yathar Base" release.
2021.4
Self-ordering "yathar SmartOrder" release.
2021.10
Cloud POS "yathar POS" release.
2022.5
Started business in Indonesia and Thailand.
2022.8
For hotels platform "yathar Hotels" release.
สมาชิกคณะกรรมการ
Shunsuke Ichikawa | yathar

Shunsuke Ichikawa - Managing Director / CEO

Traveled as a backpacker in dozens of countries around the world in the wake of having studied cultural anthropology (mainly Thailand) at university.
After that, felt great possibility for the Internet industry and joined GMO Internet.
At this company, participates in launching an internet infrastructure business in Southeast Asia including Vietnam, Myanmar, Singapore, and Thailand.
After retirement, established yathar.

Hikaru Uchiyama | yathar

Hikaru Uchiyama - Director / CTO

After graduating from university, joined GMO Internet, inc in 2007.
The charge of Domain, Hosting, Cloud, Block Chain, Crypt Currency, Overseas Business.
After, To devised a gourmet platform "yathar" using AI, developed all mobile applications, web applications, backend, and the around systems.
Director and CTO, yathar Myanmar since 2018; Director and CTO, yathar Pte since 2020; Project Manager, Digital Agency of Japan Government since 2021; Digital General Advisor, Ministry of Justice.

	Jack - Kyaw Khine | yathar

Jack@Kyaw Khine - General Manager

Bachelor of Arts in Myanmar, Diploma in Marketing.
Gain through experience from "Earth group", Assistant Marketing Manager of "Global World Insurance Co., Ltd.", Business Development Manager of "MyJobs", reached current position.
From launching of ‘yathar”, oversee our all business comprehensively with overwhelming management capabilities.

yathar | foodpanda