သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအစားအစာများရှာဖွေရန်ကူညီမယ့် yathar

ရသာ အနေဖြင့် လူသားများ ၏ မှတ်ဉာဏ်ကိုအခြေခံသော အိုင်တီနည်းပညာ (AI) ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် သင်၏ facebookအချက်အလက်၊ ရသာမှ သင့်အတွက်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များဖြင့် သင့်သဘောကျနျှစ်သက်သောအစားအစာများ နေရာများ ကိုကိုက်ညီစေရန် တိကျစွာသတင်းအချက်အလက်များပေးပို့သွားမည်ဖြစ်သည်။ သင့်အတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်သင့်အကြိုက်အစားအစာများကစောင့်ဆိုင်းနေမည်ဖြစ်ပါသည်။

သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအစားအစာများရှာဖွေရန်ကူညီမယ့် yathar | yathar ဆိုသည်မှာ? | yathar
သူငယ်ချင်းများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ မျှဝေခြင်း

yathar ဝန်ဆောင်မှုအားဖုန်းမှဖြစ်စေ၊ ကွန်ပျူတာမှဖြစ်စေ ချက်ချင်းဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။ yathar သည် Facebook ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် သူငယ်ချင်းများနှင့်၊ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်Viber, Line, Twitter တို့ဖြင့်လဲချိတ်ဆက်ထားသောကြောင့် သင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ SNS ဖြင့် အဆက်အသွယ်ရင်း ပျော်ရွှင်ကြရအောင်။

သူငယ်ချင်းများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း၊ မျှဝေခြင်း | yathar ဆိုသည်မှာ? | yathar
အထူးpromotionအစီအစဉ်များ နှင့် ကူပွန်များကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်း

yathar နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဆိုင်များတွင် ကူပွန်များကိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ ကန့်သတ်ထားသောpromotionအထူးအစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း၊ ဆိုင်ဝန်ထမ်းဘက်မှဖြစ်စေ ဧည့်သည်ဘက်မှဖြစ်စေဖုန်း App မှလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အထူးpromotionအစီအစဉ်များ နှင့် ကူပွန်များကို အသုံးပြုနိုင်ခြင်း | yathar ဆိုသည်မှာ? | yathar